Kiato : Scalpel Handle : Swann Morton Style
Price £3.50