Jackson's : Akoya : White Synthetic Bristle Hair Brush : Round : No.4
Price £4.90